Via EDU-DOX (tab Meer documentatie – documentatie per afnemer/portaal) willen we per afnemer de documentatie publiceren over de koppeling, veldgebruik, etc.

Inmiddels is deze maatwerk-documentatie al gepubliceerd voor Leer-Rijk, Leeroverzicht, RIO, Springest en Conclusion. We gebruiken deze informatie om de inkomende gegevens ook te valideren volgens de vereisten van afnemers. We kunnen de opleiders dan automatisch informeren over eventuele ontbrekende of foutieve informatie, wanneer deze verderop in in de data-keten tot problemen zou kunnen leiden.

Op die manier helpen we de opleiders om bij EDU-DEX in één keer de juiste en volledige informatie aan te leveren voor alle geselecteerde afnemers.

We roepen andere Ketenpartners en afnemers op om ons ook informatie aan te leveren. Meer informatie? Mail support@edudex.nl.

    Voorkeur workshops opgeven    Wil op 17 april graag deelnemen aan de volgende sessies (maximaal 2):