Het niet-verplichte veld ‘locatie’ bij een programRun is bedoeld voor een fysieke locatie, niet voor aanduidingen als ‘online’ of ‘virtual classroom’. EDU-DEX is hier niet heel streng mee, maar het STAP-register wèl. Als een straat of plaatsnaam niet in de BAG van het Kadaster staat, wordt een programRun door het STAP-register afgewezen.

Dit leidt ertoe dat opleiders die voorheen het veld ‘location’ gebruikten voor andere aanduidingen dan een adres, moeten kiezen: of in het STAP-register, of in andere platforms. En dat Ketenpartners niet kunnen eisen dat opleiders het veld voor ‘locatie’ gebruiken voor wat anders. Dit is het gevolg van het feit dat EDU-DEX een data-standaard is; dat brengt ook beperkingen met zich mee.

Optie: wanneer een opleiding zowel online modules heeft, als fysieke bijeenkomsten, dan kan op het niveau van “Modules” of “Lesdagen” (“courseDays”) binnen één cursus verschil worden gemaakt: concrete adressen (fysieke modules of lesdagen) of geen locatie (online modules).