De website Leeroverzicht is sinds 10 oktober 2022 geopend. Dat is goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX:

  • iedere opleiding in EDU-DEX staat automatisch in Leeroverzicht
  • er is geen actie van opleiders voor nodig (info op Rijksoverheid.nl)
  • als een bezoeker van Leeroverzicht zich wil inschrijven voor een opleiding, gaat dat rechtstreeks via de site van de opleider.

Wat is Leeroverzicht precies?

Het Leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van de Rijksoverheid in samenwerking met sociale partners en onderwijskoepels. Leeroverzicht is het eerste onafhankelijke overzicht van Nederlandse opleidingen (publiek en privaat) dat zo volledig mogelijk is. En het eerste volledige en dagelijks bijgewerkte overzicht van alle financiële regelingen voor het deelnemen aan een cursus, studie of training. Op Leeroverzicht kan iedereen in Nederland dus informatie vinden over opleidingen èn over manieren om die te betalen. En als een bezoeker van Leeroverzicht hulp nodig heeft bij de keuze van een opleiding, dan zijn er links die verwijzen naar loopbaanadviseurs van verschillende organisaties.

Partners van Leeroverzicht

Leeroverzicht is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW in samenwerking met het ministerie van SZW; werkgevers- en werknemers-organisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, VCP, FNV, CNV); en onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

De rol van EDU-DEX

Sinds begin 2019 heeft EDU-DEX bijgedragen aan de gedachtenvorming over, en de totstandkoming van, Leeroverzicht. Begin 2021 leidde dit tot een formele overeenkomst met het ministerie van Onderwijs. EDU-DEX levert nu de standaard programmagegevens van ALLE aangesloten opleiders aan het Leeroverzicht. De samenwerking tussen Leeroverzicht en EDU-DEX is een vorm van co-creatie. Hierbij wordt over-en-weer van elkaar geleerd en ontwikkelen we samen verbeteringen in de stroom gegevens van opleider naar cursist. Het aanbod van het STAP Scholingsregister wordt overigens ook getoond op Leeroverzicht. Maar EDU-DEX maakt het mogelijk om dat rechtstreeks te doen, en: met meer gegevens per programma.

Reglement gebruiksvoorwaarden opleiders

Opleiders worden geacht zich te houden aan het Reglement met gebruiksvoorwaarden voor opleiders. Leeroverzicht kan evt. publicatie stopzetten wanneer na meldingen of uit steekproeven blijkt dat een opleider zich niet aan de regels houdt.

Overzicht van 300+ subsidies, beurzen, vouchers, etc.

Een van de kenmerken van Leeroverzicht is, dat er een uitputtende inventarisatie is gemaakt van de vele financiële opleidingsregelingen in Nederland. Het gaat om in totaal meer dan 300 landelijke, regionale en sectorale regelingen. Dit overzicht wordt dagelijks geactualiseerd. Deze regelingen maken het voor cursisten mogelijk om een subsidie of lening te krijgen voor (een deel van) de kosten van een opleiding of training. Men kan deze financiële regelingen selecteren op basis van verschillende criteria:

  • soort regeling (subsidie, beurs, lening)
  • arbeidssituatie (werkend, werkloos, zzp, student, uitkering, afstand tot arbeidsmarkt)
  • leeftijd
  • opleidingsniveau
  • locatie
  • sector of branche

Contact met Leeroverzicht.nl

Opleiders kunnen met vragen rechtstreeks contact opnemen met Leeroverzicht via: beheerLO@ictu.nl.