Er worden regelmatig kleine verbeteringen aan ons datamodel doorgevoerd – vaak naar aanleiding van vragen uit het veld. Meestal gaat het om het toevoegen van extra waarden aan bestaande velden. Onze leidraad is om hiermee de uitwisseling van informatie tussen opleiders en afnemers zoveel mogelijk te faciliteren.

Met het uitbrengen van de nieuwsbrief Updates – EDU-DEX Systeemnieuws brengen we alle betrokkenen tijdig op de hoogte van zulke aanpassingen of verbeteringen. Wijzigingen bij EDU-DEX betekenen immers ook wijzigingen voor de verwerking bij ketenpartners – onze afnemers.

Zorg ervoor dat wijzigingen tijdig worden doorgevoerd, zodat er geen errors optreden bij de import van EDU-DEX-gegevens.

Stuur dit nieuws door aan je IT-collega’s of externe IT-partner. Of beter nog: zorg ervoor dat ze de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen – schrijf hier een nieuwe abonnee in.