Volgend jaar bestaat EDU-DEX tien jaar! Tijdens de officiële jaarvergadering zullen we kort stilstaan bij de ontwikkelingen sinds 2014. En tijdens het jaarlijkse seminar kijken we vooral vooruit!

De volgende onderwerpen zijn al aangemeld voor één van de sessies op die dag:

 • Leeroverzicht.nl: de doorontwikkeling naar hèt centrale platform voor opleidingsinformatie; EDU-DEX is een hoofdleverancier van gegevens.
 • CompetentNL: we doen mee met een pilotproject waarin wordt onderzocht hoe opleiders gestandaardiseerde skills kunnen toevoegen aan opleidingsgegevens. Op die manier wordt het voor klanten en cursisten duidelijker welke vaardigheden in een specifiek programma worden ontwikkeld.
 • Sectoropleiders: in samenwerking met enkele O&O-fondsen in de technische sector, onderzoeken we momenteel  op welke manier de gegevens over sectorale opleiders kunnen worden ontsloten via ons systeem. Projectleider is Yolande van Doornspeek.
 • Standaardisatie inschrijvingen: tijdens een EDU-DEX-gebruikersoverleg kwam de wens naar voren om het doorgeven van inschrijvingen door platforms aan opleiders te standaardiseren. Dit valt buiten de scope van EDU-DEX, maar we willen graag de partijen bij elkaar brengen die hieraan behoefte hebben.
 • EDU-DEX 2.0: dit jaar wordt hard gewerkt aan de bouw van een toekomstbestendig EDU-DEX, dat schaalbaar is en ook moderne formaten (JSON) en API’s ondersteunt. Begin 2024 zal het project worden opgeleverd, dus op 17 april kunnen we de eerste ervaringen delen.
 • Jouw suggestie: er is nog tijd en ruimte voor het inbrengen van andere onderwerpen voor het seminar op 17 april; voel je vrij om een – vrijblijvend – voorstel te doen via info@edudex.nl!

Inschrijven voor jaarvergadering en/of seminar kan via onderstaand formulier:

 

  Aanmelding EDU-DEX Jaarvergadering/Seminar 2024  Meldt zich hierbij aan voor:


  op 17 april 2024 in Utrecht.
  ● Jaarvergadering: 10.30 - 12 uur + lunch
  ● Seminar: 13.00 - 16.30 uur