Voor de gebruikers van een XML- of JSON-API-koppeling is het veld <inPublication> binnenkort niet meer verplicht maar optioneel. Het heeft geen toegevoegde waarde meer.

Het veld kan worden weggelaten uit de data-set. Als het veld (nog) wel in je feed staat, dan adviseren we om altijd de waarde “true” in te voeren.

Wanneer een programma niet meer wordt gegeven raden we aan om het hele programma uit je feed te verwijderen, of handmatig te verwijderen.