De velden genericProgramRun en Algemene Opleidingsinformatie zijn bedoeld voor prijs- en locatiegegevens van programma’s zònder specifieke startdatum:

  • agreed starting date / startdatum wordt vastgesteld in samenspraak (coaching, incompany, maatwerk)
  • direct start / directe start na aanmelding (zelfstudie, thuisopleiding)

Voor programma’s mèt specifieke startdata:

  • fixed starting date / kies één van de aangeboden startmomenten

adviseren we ten sterkste om prijs- en locatiegegevens bij elke specifieke startdatum / programRun op te voeren. Voor STAP is dit verplicht, maar ook andere platforms kunnen op die manier beter gevoed worden.