EDU-DEX heeft altijd veel nadruk gelegd op goede documentatie. Op allerlei manieren en plekken konden opleiders en Ketenpartners documentatie, FAQ’s, XSD’s en andere informatie vinden.

Al deze bronnen worden nu ondergebracht in één centraal systeem: EDU-DOX.nl. Daar zullen we voortaan alle documentatie verzamelen, bijhouden en ontsluiten. Dit betekent dat we op 1 oktober a.s. na vijf jaar afscheid nemen van de bestaande online Technical Reference Manual.