Leeroverzicht.nl ontwikkelt zich gestaag tot de centrale overheidsbron voor informatie over het actuele aanbod van opleidingen, trainingen en studies:

  • In samenwerking met het UWV is er nu een aparte STAP-pagina waarop bezoekers kunnen zoeken naar opleidingen die voor STAP-subsidie in aanmerking komen.
  • Het vinden van opleidingen is sterk vereenvoudigd door te kiezen voor de vorm van een chatgesprek. Deze vorm wordt ook toegepast in de sectie met financiële regelingen.
  • Samen met het zusterprogramma Vaardig met Vaardigheden komen er twee pilotprojecten over de toepassing van skills bij het vinden van een opleiding: 1) een pilot met SBB en DUO voor het OCW-erkende MBO-aanbod; 2) een pilot voor het niet-OCW-erkende/private aanbod; hiervoor is – samen met enkele opleiders en EDU-DEX – een aanvraag ingediend bij CompetentNL.

Opleidingen van bij EDU-DEX aangesloten opleiders worden automatisch gepubliceerd op Leeroverzicht.