Onderdeel van de verbeteringen van het IT-systeem van EDU-DEX zal zijn dat opleiders en afnemers kunnen gaan werken met API-koppelingen om data aan te leveren, resp. uit EDU-DEX te halen.

Daarnaast zullen we het voor opleiders en Ketenpartners mogelijk gaan maken om het data-formaat JSON te gaan gebruiken voor import en export. Deze optie komt náást de bestaande mogelijkheid om met XML-files te werken – deze optie blijft dus gewoon bestaan.

In de loop van 2023 verwachten we de eerste resultaten van dit project te kunnen laten zien.

Het toevoegen van nieuwe opties en functies zullen we altijd enkele maanden van te voren bekend maken. En bestaande opties zullen we parallel laten functioneren of slechts heel geleidelijk afbouwen.